Chuỗi liên kết giá trị Vfarm:
Nâng tầm Giá trị Việt đã có các văn phòng đại diện ở các miền: Bắc – Trung – Tây nguyên – Nam và nhiều văn phòng đại diện, hệ thống đại lý, hệ thống CTV ở các tỉnh, thành trên cả nước. Sở hữu đội ngũ kỹ sư nhiệt huyết, sáng tạo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm từ trên 20 năm trở lên, đồng thời đã và đang hợp tác với nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ.

Nâng tầm Giá trị Việt đã và đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế triển khai Nông nghiệp hữu cơ – Công nghệ cao.

“Nâng tầm Gía trị Việt – Sạch từ đất –Chất từ tâm”.
Đưa mục tiêu VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG trở thành giá trị bất biến hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế.
Góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống, chung tay nâng tầm giá trị Nông sản Việt, xây dựng một Việt Nam giàu mạnh vươn tầm quốc tế.

các sản phẩm liên kết của các tỉnh, các đối tác