các sản phẩm NÔNG SẢN, THỰC PHẨM

Nông sản (thực phẩm)

Trà Gạo Tẻ Đen VFARM

Giá: 78.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Trà Gạo Mầm Tẻ Đen VFARM

Giá: 90.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Trà Mầm Đậu Đen VFARM

Giá: 110.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Trà Mầm Đậu Xanh VFARM

Giá: 140.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Trà Mầm Đậu Đỏ VFARM

Giá: 140.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột Gạo Tẻ Đen VFARM

Giá: 90.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột Gạo Mầm Tẻ Đen VFARM

Giá: 98.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột mầm Đậu Đen VFARM

Giá: 128.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột mầm Đậu Xanh VFARM

Giá: 148.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột mầm Đậu Đỏ VFARM

Giá: 148.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột mầm Đậu Tương Vàng VFARM

Giá: 148.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Mầm Đậu Tương Vàng VFARM

Giá: 148.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Mầm Đậu Tương Đen VFARM

Giá: 168.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột Mầm Đậu Tương Đen VFARM

Giá: 178.000 VND

Nông sản (thực phẩm)

Bột Cần Tây nguyên chất VFARM 100g

Giá: 66.000 VND