THẢO MỘC V-VFARM ĐẶC TRỊ CAN 4 LÍT

Giá: 2.000.000 VND

Thảo Mộc Đa Năng

Diệt Côn Trùng V-VFARM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, KỸ THUẬT

– Cung cấp các loại: Phân bón sinh học, hữu cơ; Bảo vệ thực vật thảo mộc

– Xây dựng và chuyển giao quy trình chăm sóc điều trị dứt điểm các bệnh cây trồng

Mua sản phẩm này bạn sẽ được cộng: Điểm
Danh mục: