các sản phẩm nổi bật của trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật

PHÂN BÓN

Máy móc NÔNG NGHIỆP

Máy móc nông nghiệp

MÁY ĐO PH DM13

Giá: 1.250.000 VND

Máy móc nông nghiệp

MÁY ĐO PH DM15

Giá: 1.350.000 VND

THIẾT BỊ NÔNG DỤNG CỤ

Máy móc nông nghiệp

MÁY ĐO PH DM13

Giá: 1.250.000 VND

Máy móc nông nghiệp

MÁY ĐO PH DM15

Giá: 1.350.000 VND

Diễn đàn nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao